Burse studenți

Roombuddy 14 Martie 2020

Bursa reprezintă o sumă de bani oferită studenților din cadrul unei facultăți în urma rezultatelor deosebite sau din motive sociale. Această sumă de bani poate fi oferită atât anual, cât și semestrial, în funcție de facultate.

Există mai multe tipuri de burse, în funcție de facultatea urmată, însă principalele tipuri de bursă sunt:

Bursa de studiu

Bursa de studiu se oferă studenților în funcție de media pe care o au semestrial sau anul, iar aceasta depinde în funcție de limitele impuse de fiecare facultate.

Bursa de merit

Pentru bursele de merit, listele se întocmesc pe ani şi programe de studiu de licenţă sau master, în funcție de media generală a anului anterior sau de media de admitere pentru studenții de anul I.

Bursa socială

Bursa socială se oferă studenților cu o situație financiară specială, studenților orfani de unul sau ambii părinți, celor proveniți din casele de copii, plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. Acest tip de bursă se mai oferă și studenților bolnavi (TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne etc) și studenților a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului / anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Cauți coleg de apartament?

anunt roombuddy

Unirii ultra central, 2 min de metrou

Bucuresti

150 / luna

Bursa de performanță

Bursa de performanță se oferă studenților începând cu anul al doilea de facultate și depinde de media din anul anterior, în majoritatea cazurilor fiind acordată celor cu media mai mare de 9,50.

Bursele de studiu, de merit și de performanță sunt oferite studenților care au promovat toate examenele.

Alte tipuri de surse sunt: burse sociale ocazionale, bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare, burse speciale, burse private, bursa de performanță științifică, burse speciale din alocaţii bugetare.

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg