Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Bucuresti

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică căreia Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) i-a conferit calificativul Grad de Încredere Ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale.

Academia funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.). Structura organizatorică a Academiei şi numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor.

Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:

  • Facultatea de Poliţie;
  • Facultatea de Științe Juridice și Administrative;
  • Facultatea de Jandarmi;
  • Facultatea Poliție de Frontieră;
  • Facultatea de Pompieri;
  • Facultatea de Arhivistică;
  • Departamentul Studii de Masterat, Doctorat şi Pregătire Psihopedagogică, cu statut de facultate;
  • Colegiul Naţional de Afaceri Interne;
  • Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare;
  • Centrul de Învățământ cu Frecvență Redusă și Învățământ la Distanță.

Facultăți (6)

Facultatea de Poliție
0

Tel/Fax: 0213175523

E-mail: [email protected]

Adresă: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti

Facultatea de Arhivistică
0

Tel/Fax: 0213175523

E-mail: [email protected]

Adresă: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti

Facultatea de Pompieri
0

Tel/Fax: 0213175523

E-mail: [email protected]

Adresă: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti

Facultatea de Poliţie de Frontieră
0

Tel/Fax: 0213175523

E-mail: [email protected]

Adresă: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti

Facultatea de Jandarmi
0

Tel/Fax: 0213175523

E-mail: [email protected]

Adresă: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
0

Tel/Fax: 0213175523

E-mail: [email protected]

Adresă: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti

Informații

Adresă

Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti


Site

E-mail

Contact

0213175523


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg