Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanța este o instituție de învățământ superior din România cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină.

În 2010, Academia Navală "Mircea cel Bătrân" a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" își asumă misiunea de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin:

- Formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, cu accent pe inserția profesională, a individului pentru satisfacerea nevoii de competență a beneficiarilor și a mediului economic din domeniul maritim, naval și portuar;

- Cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor inginerești, prin asigurarea, valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.

Facultăți (2)

Facultatea de Inginerie Marină
0

Tel/Fax: 0241-626200

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Fulgerului 1, Constanța 900218

Facultatea de Navigație și Management Naval
0

Tel/Fax: 0241-626200

E-mail: contactanmb.ro

Adresă: Strada Fulgerului 1, Constanța 900218

Informații

Adresă

Strada Fulgerului 1, Constanța 900218


Site

E-mail

contactanmb.ro


Contact

0241-643096


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg