Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Academia are in structura sa 12 facultati, iar activitatea academica este sustinuta de catre diverse structuri administrative precum departamente, centre si comisii.

Academia de Studii Economice din Bucuresti isi confirma recunoasterea nationala si internationala prin atragerea de studenti, masteranzi si doctoranzi, oferind o educatie universitara si post-universitara la standarde de inalta calitate.

Facultăți (12)

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale (REI)
5.0

Tel/Fax: 021.319.19.01

E-mail: [email protected]

Adresă: Clădirea Mihai Eminescu, Parter, Bulevardul Dacia, nr. 41, București, cod poştal 010404

Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată (FAETA)
0

Tel/Fax: 021.319.19.00

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Dorobanţi, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010961

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV)
0

Tel/Fax: +4 021 3191900

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Cod: 010961

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
0

Tel/Fax: 0040213119790

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Mihail Moxa nr. 5-7, cod 010961, Sector 1, Bucureşti

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (FABIZ)
4.0

Tel/Fax: 0040 21 212 86 07

E-mail: [email protected]

Adresă: Victor Slăvescu la etajul 2, sălile 4210 și 4213. Calea Griviței 2-2A 010731 București, Sector 1

Facultatea de Administrație și Management Public (FAMP)
0

Tel/Fax: 0040213354653

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Șerban Vodă 22-24, Sector 4, București, România Cod poștal 040211

Facultatea de Business şi Turism
0

Tel/Fax: 0040213191996

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Dorobanți 15-17, Sector 1, București, 010552

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE)
4.0

Tel/Fax: 0040213191900

E-mail: [email protected]

Adresă: Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, 15-17, Sector 1, Bucureşti, 010552

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
0

Tel/Fax: 0040213191900

E-mail: [email protected]

Adresă: Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374

Facultatea de Management
0

Tel/Fax: +4 021 319.19.00

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1, Bucureşti, cod 010374

Facultatea de Marketing
4.0

Tel/Fax: 0213191980

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sector 1, Bucureşti, Clădirea Mihai Eminescu, Bulevardul Dacia, nr. 41, București, cod poştal 010404

Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)
5.0

Tel/Fax: 0724558090

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Griviței 2-2A, 010731, Sector 1, București, România

Informații

Adresă

Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374


Site

E-mail

Contact

+4 021 319.19.00; +4 021 319.19.01


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg