Facultatea de Administrație și Management Public (FAMP)

Bucuresti

Misiunea Facultăţii constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil.

Prin disciplinele integrate în planul de învăţământ se urmăreşte:

  • Asigurarea unei pregătiri generale în domeniul administraţiei publice, cu accent pe însuşirea cunoştinţelor de bază aferente domeniului ştiinţelor administrative, economice şi juridice
  • Pregătirea şi perfecţionarea studenţilor pentru a deveni funcţionari publici de carieră, care să se integreze în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialişti cu studii superioare în acest domeniu
  • Dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice
  • Pregătirea teoretică de specialitate a studenţilor, pe profilul facultăţii, este completată cu activităţi practice realizate în cele patru laboratoare de care dispune facultatea, cu dotare informatică adecvată dar şi în stagiile de practică de specialitate ale studenţilor

Studenţii facultăţii au astfel, posibilitatea să îmbine pregătirea teoretică cu activităţile practice. Prin structura planului de învăţământ, programul de licenţă dezvoltă dimensiunea economică, managerială şi juridică a pregătirii studenţilor, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei în general şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi a mediului de afaceri din România.

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Calea Șerban Vodă 22-24, Sector 4, București, România Cod poștal 040211

Contact

0040213354653

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Administrație și Management Public (FAMP)

http://www.famp.ase.ro


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg