Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Iasi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este una dintre cele mai vechi și cunoscute instituții de profil din țară, având o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional.

Universitatea se bazează pentru îndeplinirea misiunii sale pe următoarele practici și valori:

  • selectarea corpului didactic şi de cercetare ştiinţifică şi fundamentarea statutului acestuia pe baza principiului inseparabilităţii cercetării de activitatea didactică;
  • crearea şi garantarea libertăţilor şi condiţiilor pentru ca studenţii din toate ciclurile de studii şi cercetătorii să-şi atingă obiectivele în materie de formare profesională şi culturală;
  • încurajarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor în alte universităţi din țară și din străinătate pentru documentare, schimb reciproc de informaţii şi pentru dezvoltarea iniţiativelor ştiinţifice comune. În acest sens, Universitatea va pune în aplicare politici generale de echivalare a studiilor şi titlurilor academice, realizînd convergența dintre standardele bazate pe tradiția istorică a instituției și cele existente la nivel internațional;
  • crearea unor parteneriate de colaborare cu reprezentanți ai mediului economic, profesional și de afaceri şi cu institute de cercetare pentru a contribui la pregătirea studenţilor în concordanţă cu cerinţele și ofertele existente pe piață.

Facultăți (10)

Facultatea de Automatică și Calculatoare
0

Tel/Fax: +40-232-278680

E-mail: [email protected]

Adresă: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Bulevardul Profesor Dr. doc. Dimitrie Mangeron 27, Iași 700050

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
0

Tel/Fax: +40 – 232 271311

E-mail: [email protected]

Adresă: Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73, Iași 700050

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
0

Tel/Fax: 0232-233-368

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Prof.dr.doc Dimitrie Mangeron nr 1, Iași 700050

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
0

Tel/Fax: 0232 217720

E-mail: [email protected]

Adresă: Bd. Carol I, no. 11 A, Iaşi, 700506, România

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
0

Tel/Fax: +40-232-237627

E-mail: [email protected]

Adresă: Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050 IASI, ROMÂNIA

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
0

Tel/Fax: +40-232-242109

E-mail: [email protected]

Adresă: 59 A, Profesor Dimitrie Mangeron Blvd, IASI-700050, ROMANIA

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
0

Tel/Fax: +40 232 270 804

E-mail: [email protected]

Adresă: Bd. D. Mangeron 65, Iaşi, 700050, România

Facultatea de Mecanică
5.0

Tel/Fax: 0040232232337

E-mail: [email protected]

Adresă: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Bulevardul Profesor Dr. doc. Dimitrie Mangeron 61-63, Iași 700050

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
5.0

Tel/Fax: +40-232-230 009

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iași, 700050

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
0

Tel/Fax: +40 232 230491

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 29, Iasi, Cod Poştal 700050, România

Informații

Adresă

Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 67, Iași 700050


Site

E-mail

Contact

+40 232 262 328


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg