Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Iasi

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului formează ingineri, specialişti calificaţi pentru a presta activităţi tehnice de concepţie, execuţie şi exploatare în Construcţii Hidrotehnice, Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvolare Rurală, precum şi pentru a executa lucrări de Cadastru şi de Protecţia Mediului în Agricultură.

În crearea şi valorificarea inovatoare a cunoaşterii, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului îşi asumă:

  • rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare profesională prin studii de licenţă, de masterat şi de doctorat, stimulând gândirea şi creativitatea, care să asigure şanse reale în competiţia pe piaţa forţei de muncă. În acelaşi timp, facultatea se adresează întregii societăţi, în vederea educării şi instruirii permanente, în concordanţă cu evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;
  • desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora, cu rol de componente inseparabile de procesul instructiv – formativ, pentru a contribui la progresul tehnologic, economic şi social – cultural, în sensul dezvoltării durabile şi al evoluţiei către societatea cunoaşterii.

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului cuprinde 3 departamente:

  • Departamentul de Amenajări şi construcţii hidrotehnice
  • Departamentul de Hidroamelioraţii şi protecţia mediului
  • Departamentul de Măsurători terestre şi cadastru

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Bd. D. Mangeron 65, Iaşi, 700050, România

Contact

Telefon: 40 232 278 683 int. 2151

Fax: +40 232 270 804

E-mail

[email protected]


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg