Facultatea de Istorie şi Filologie

Alba Iulia

Facultatea de Istorie şi Filologie îşi înscrie specializările în dimensiunea europeană din domeniul învăţământului superior românesc, planurile de învăţământ fiind realizate în sistem Bologna.

Programe de studii:


A. Studii universitare de licenţă

Domeniul Istorie

  • Istorie - credite 180
  • Arheologie (în limba engleză)- credite 180

Domeniul Limbă şi literatură

  • Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză - credite 180

Domeniul Limbi moderne aplicate

  • Traducere si interpretare - credite 180 - (autorizată să funcţioneze provizoriu (AP))

B. Studii universitare de masterat

Domeniul Istorie

  • Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană - credite 120
  • Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric - credite 120

Domeniul Filologie

  • Literatură şi cultură românească în context european - credite 120
  • Limba, literatura şi cultura engleză în context european - credite 120

C. Studii universitare de doctorat

Domeniul Istorie - Durata studiilor 3 ani

Domeniul Filologie - Durata studiilor 3 ani


Departamente:

  • Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
  • Departamentul de Filologie

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Alba Iulia, Strada Unirii nr. 15-17

Contact

Tel:+40-0258-811412

Fax:+40-0258-806260

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Istorie şi Filologie

http://istoriefilologie.uab.ro/


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg