Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC)


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cu peste 23.000 de studenți și 750 de cadre didactice, se bucură de un important prestigiu la nivel național și internațional. Aceasta este cea mai veche instituție de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. În acest moment, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași colaborează cu aproximativ 280 de universităţi din străinătate.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Misiunea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este:

  • Să contribuie la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii;
  • Să educe pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui;
  • Să păstreze şi să extindă expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale;
  • Să promoveze ideile societăţii libere în scopul dezvoltării.

Facultăți