Facultatea de Litere

Iasi

Facultatea de Litere din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin structura şi programele sale, asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii şi interpretariatului.

La Facultatea de Litere este în desfășurare un proiect de cercetare unic în România – reproducerea, comparată și critică, a Bibliei de la 1688, realizat de specialiști din Iași, București, Freiburg și Academia Română. „Monumenta Linguae Dacoromanorum” își propune prezentarea concomitentă a reproducerii în facsimil a textului original, însoțită de transcrierea acestuia, alte versiuni în limba română și realizarea unei versiuni moderne.

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost înfiinţată în anul 1860, o dată cu înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Legea învăţământului din 1864 utilizează titulatura Facultatea de Filosofie şi Litere. Printre marii profesori ai Facultăţii de Litere s-au numărat: V. A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, St. Vîrgolici, Anton Naum, Ilie Bărbulescu, G. Pascu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Neculai Serban, Th. Simenschy, Iorgu Iordan, Constantin Balmuş, Octav Botez, G. Călinescu, Dan Simonescu, Serban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Al. Dima, N. I. Popa, Gh. Ivănescu, St. Cuciureanu, Ariton Vraciu, Mihai Drăgan.

Facultatea de Litere cuprinde 2 departamente:

  • Departamentul de Românistică, Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată
  • Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi

Contact

Tel: 0232 20 1052 / 0232 20 1053

Fax: 0232 20 1152

E-mail

[email protected]


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg