Facultatea de Medicină Dentară

Timisoara

Facultatea de Medicină Dentară din Timişoara datează de aproape jumătate de secol şi îşi doreşte să devină un centru de excelenţă în învăţământ, în formarea de specialişti, în cercetare şi în asistenţă medicală. Realizările acestei unităţi tradiţionale de învăţământ sunt rezultatul muncii stăruitoare desfăşurate de cadrele didactice, studenţi şi personalul tehnic-administrativ.

Obiectivul strategic fundamental este reprezentat de creşterea calităţii procesului de învăţământ, atât prin perspectiva atingerii dimensiunilor europene ale instruirii universitare, cât şi a dimensiunilor interne ale calităţii academice.

Facultatea de Medicină Dentară are următoarele specializări:

 • MEDICINA DENTARA (în limba română) - 6 ANI
 • MEDICINA DENTARA (în limba engleză) - 6 ANI
 • TEHNICA DENTARA - 3 ANI
 • ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ - 3 ANI

Departamente

Departamentul 1

Departamentul nr. 1 al Facultăţii de Medicină Dentară a fost constituit în data de 01.10 2011 prin reorganizarea catedrelor existente până la acea dată. Directorul Departamentului este D-na Prof. Dr. Angela Codruţa Podariu.

Cele 9 discipline care intră în componenţa Departamentului nr. 1 sunt:

 • Medicină Dentară Preventivă, Comunitară şi Sănătate Orală; coordonator: Prof. Dr. Jumanca Daniela
 • Tehnologia Materialelor Dentare; coordonator: Prof. Dr. Ardelean Lavinia
 • Reabilitare Orală (Tehnică Dentară); coordonator: Conf. Dr. Porojan Sorin
 • Tehnologia Protezelor Dentare; coordonator: Prof. Dr. Porojan Liliana
 • Propedeutică şi Materiale Dentare; coordonator: Prof. Dr. Rominu Mihai
 • Diagnostic Oro-Dentar şi Ergonomie; coordonator: Conf. Dr. Anghel Mirella
 • Parodontologie; coordonator: Prof. Dr. Stefan Ioan Stratul
 • Management, Legislaţie şi Comunicare în Medicina Dentară, coordonator: Prof. Dr. Popovici Ramona-Amina
 • Patologie Orală, coordonator: Prof. Dr. Rusu Laura Cristina

Strategia de cercetare a departamentului se încadrează în cea a Facultăţii de Medicină Dentară şi vizează următoarele direcţii:

 • Studii privind optimizarea şi biocompatibilitatea materialelor utilizate in medicina dentară
 • Promovarea cercetării fundamentale în medicina dentară; fenotipizare şi dezvoltarea unor terapii innovative
 • Dezvoltarea, standardizarea şi promovarea metodelor de diagnostic interdisciplinar în medicina dentară
 • Studii privind influenţa factorilor de mediu şi alimentaţiei asupra statusului de sănătate orală
 • Practici avansate aplicate în tehnologia protezelor dentare-aplicaţii moderne în tehnica dentară

Departamentul 2

Departamentul 2 al Facultăţii de Medicină Dentară a luat fiinţă în anul 2011 prin redistribuirea disciplinelor din cadrul catedrelor existente. Director de Departament a fost aleasă doamna Prof. Univ. Dr. Carmen Todea.

Departamentul 2, eminamente clinic, are în componenţa sa 7 discipline:

 • Disciplina de Chirurgie-Maxilo-Facială
 • Disciplina de Chirurgie Orală şi Anesteziologie
 • Disciplina de Radiologie Generală şi Dento-Maxilară
 • Disciplina de Pedodonţie, Disciplina de Ortodonţie
 • Disciplina de Estetică Dentară
 • Disciplina de Reabilitare Orală
 • Urgenţe în Medicina Dentară.

Departamentul 3

Departamentul III al Facultăţii de Medicină Dentară a fost înfiinţat în anul 2011 prin reorganizarea catedrelor şi disciplinelor existente până la acea dată. Ca director de departament a fost ales Prof. univ. Dr. Emanuel Bratu, iar din anul 2016 departamentul este condus de Conf. univ. Dr. Luminiţa Nica.

În structura departamentului există 4 discipline clinice:

 • Disciplina de Odontoterapie conservativă şi restauratoare şi Endodonţie-şef disciplină Conf. univ. Dr. Luminiţa Nica
 • Disciplina de Protetică Dentară-şef disciplină Conf. univ. Dr. Anca Jivănescu
 • Disciplina de Ocluzologie-şef disciplină Conf. univ. Dr. Corina Mărcăuţeanu
 • Disciplina de Reabilitare protetică şi implante-şef disciplină Prof. univ. Dr. Emanuel Bratu

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Bulevardul Revoluției din 1989 9, Timișoara

Contact

0256220480

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Medicină Dentară

http://www.umft.ro/facultatea-de-medicina-dentara


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg