Facultatea de Comandă şi Stat Major

Bucuresti

Candidatii selectionati pentru programele de studii universitare de master, în regim de finantare de la bugetul de stat, vor prezenta la dosarul de înscriere următoarele documente:

 • diploma de licenŃă şi suplimentul la diplomă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de licenŃă, conform Legii 288/2004;
 • diploma de licenŃă şi foaia matricolă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată;
 • certificat de naştere în copie legalizată sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească, după caz) – copie legalizată;
 • diplomă de bacalaureat – copie xerox;
 • carte de identitate/buletin de identitate – copie xerox;
 • formular tip, completat, descărcat de la adresa http://www.unap.ro, rubrica Admitere facultăŃi şi departamente prin accesarea Documentului cu "Datele care se solicită tuturor candidaŃilor la admiterea în instituŃiile de învăŃământ superior";
 • 3 (trei) fotografii color, recente, 3x4 cm (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă; de preferat în Ńinută civilă);
 • chitanŃa de achitare a taxei de înscriere la examen;
 • un dosar plic. Dosarul cu actele depuse va rămâne la facultate, pe toata perioada desfăşurării concursului de admitere.

Programe licență

 • Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării
 • Conducere interarme - forţe aeriene
 • Conducere interarme - forţe terestre
 • Conducere militară
 • Forte navale
 • Logistică

Programe master

 • CONDUCERE INTERARME FORŢE AERIENE
 • CONDUCERE INTERARME FORŢE AERIENE (IFR)
 • CONDUCERE INTERARME FORŢE NAVALE
 • CONDUCERE INTERARME FORŢE NAVALE (IFR)
 • CONDUCERE INTERARME FORŢE TERESTRE
 • CONDUCERE INTERARME FORŢE TERESTRE (IFR)
 • MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIAR
 • MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIAR (IFR)
 • MANAGEMENT LOGISTIC
 • MANAGEMENT LOGISTIC (IFR)
 • PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Sos. Panduri nr 50, sector 5, Bucuresti

Contact

0213194880

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Comandă şi Stat Major

https://www.unap.ro/index.php/ro/facultati-si-departamente/fcsm


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg