Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti

Bucuresti

UNATC îşi asumă ca misiune fundamentală:

  • formarea de specialişti în domeniul artelor spectacolului şi filmului, precum şi în domenii conexe (mass-media, multimedia, management şi marketing artistic şi cultural, pedagogie artistică), la nivel universitar de licenţă, masterat şi doctorat, ca universitate de cercetare avansată / creație artistică şi educaţie în profil artistic şi profesional de excelenţă;
  • promovarea spiritului de inovare şi excelenţă, a gândirii critice şi a creativităţii, prin creaţie artistică individuală şi colectivă, prin cercetare ştiinţifică şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor în contextul naţional şi internaţional;
  • protejarea identităţii culturale, promovarea şi susţinerea diversităţii de forme de expresie şi de conţinuturi creative;
  • apărarea cadrului democratic universitar, întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
  • participarea cetăţenească activă în societate, promovarea incluziunii sociale şi a spiritului antreprenorial, pentru o bună relaţionare cu piaţa muncii.

UNATC îşi asumă misiunea de centru cultural naţional, care contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea valorilor culturale, şi care reprezintă un reper pentru arta şi cultura din ţara noastră, un generator de fenomene artistice şi culturale.

Facultăți (2)

Facultatea de Film
0

Tel/Fax: 0212528193

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Matei Voievod 75-77

Facultatea de Teatru
0

Tel/Fax: 0212528108

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Matei Voievod 75-77

Informații

Adresă

Strada Matei Voievod 75-77


Site

E-mail

Contact

0212528108


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg