Universitatea Politehnică din București

Bucuresti

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română, la mănăstirea Sfântul Sava din București. În anul 1832, aceasta este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava.

Universitatea POLITEHNICA din București (U.P.B.) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.

Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

Facultăți (16)

Facultatea de Inginerie Electrică
0

Tel/Fax: + 40 21-318 10 16

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp EA 123

Facultatea de Energetică
0

Tel/Fax: + 4 021-318 10 15

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp EI 101

Facultatea de Automatică și Calculatoare
0

Tel/Fax: +4021-318 10 14

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, corp ED 103-105

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
0

Tel/Fax: + 4-021-402 46 18

E-mail: [email protected]

Adresă: B-dul Iuliu Maniu 1-3, cod postal 061071, sector 6, Bucuresti, Local Leu, corp A, et.1

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
0

Tel/Fax: +4021-402 93 01

E-mail: -

Adresă: Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, corp CG 008

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
0

Tel/Fax: + 40 21-402 93 02

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp CD 003

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
0

Tel/Fax: + 4021-402 96 48

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp D 103

Facultatea de Transporturi
0

Tel/Fax: +4021-402 95 68

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, Corp JA 003

Facultatea de Inginerie Aerospațială
0

Tel/Fax: +4021-402 38 12

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Polizu 1-7 cod poştal 011061, sector 1, Bucureşti, Local Polizu, A 045

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
0

Tel/Fax: +4021 402 9624

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp JA 104-106

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
0

Tel/Fax: +4021-402 39 27

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Polizu 1-7 cod postal 011061 sau Calea Grivitei 132 cod postal 010737, sector 1, Bucuresti, corp L 015

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
0

Tel/Fax: +4021-402 91 11

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei 313, Bucuresti, 060042, Corp JE 105

Facultatea de Științe Aplicate
1.0

Tel/Fax: +4021-402 96 30

E-mail: -

Adresă: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp BN 105

Facultatea de Inginerie Medicală
0

Tel/Fax: + 40 21 402 9039

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Gheorghe Polizu, nr 1-7, Corp F, sector 1, Bucuresti

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
5.0

Tel/Fax: +40 21 402 95 54

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independentei nr 313, Sector 6, Bucuresti, RO-060042 – Corp BN208

Departamentul de Formare Didactică și Științe Socio-Umane
0

Tel/Fax: 021 402 9241

E-mail: [email protected]

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti

Informații

Adresă

Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti


Site

E-mail

Contact

+ 40-21-402 91 00


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg