Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor


Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor (FAIMA) din cadrul Universității Politehnica din București asigură un învățământ performant, o pregătire inginerească și managerială bazată pe creativitate și practică, oferind studenților șanse reale în competiția de pe piața forței de muncă.

Din perspectiva strategică, FAIMA își propune să devină un pol de excelență în educație și cercetare prin crearea și dezvoltarea de resurse umane capabile să satisfacă cerințele complexe ale comunității academice și mediului de afaceri.

în acest sens, un obiectiv de referință asumat de FAIMA este de a participa activ la dezvoltarea spațiului economic și cultural european prin întărirea legăturilor cu alte facultăți din cadrul Universității Politehnica din București, precum și cu universități internaționale de prestigiu. Acest deziderat, generat în principal de implementarea procesului de la Bologna, va fi atins prin evaluarea, revizuirea și perfecționarea criteriilor și indicatorilor de performanță, și prin obținerea unor niveluri de calitate racordate la cerințele companiilor din mediul de afaceri.

Al doilea obiectiv de referință asumat de FAIMA se referă la demersul de cercetare științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă. Realizarea acestui obiectiv este posibil prin participarea colectivelor de cercetare din Facultate la toate competițiile de acordare a contractelor, granturilor de cercetare finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor cuprinde 3 departamente:

Informații facultate

Adresă

Splaiul Independentei nr 313, Sector 6, Bucuresti, RO-060042 – Corp BN208

Contact

Tel: +40 21 402 95 54 / 40 21 402 95 28

E-mail

[email protected]


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg