Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică se plasează între cele mai mari, ca număr de studenți, dispunând de cămine în Complexul Studențesc Regie, care oferă condiții propice de studiu și odihnă pentru absolut toți studenții din provincie care solicită cazare și masă. Potrivit situației școlare sau familiale, studenții primesc burse de merit, de studiu sau ajutoare sociale, care le asigură posibilitatea unui trai decent. Cei mai merituoși studenți pot aspira la obținerea unor burse în străinătate.

Misiunea Facultății de Inginerie Industrială și Robotică decurge din misiunea Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi asumă statutul de universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea asumată de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca „o intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea cunoaşterii şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi a economiei bazate pe cunoaştere, precum şi în concordanţă cu prevederile înscrise în Strategia Europa 2020”. În acest context, misiunea Facultăţii IIR este aceea de a servi comunitatea, la nivel local şi naţional – în termeni de excelenţă, prin mijloace specifice: de a crea cunoaştere în domeniile de clasificare integrate intern, de a utiliza cunoaşterea în cercetare, dar şi de a găsi calea pentru a o transmite studenţilor şi de a-i ajuta astfel să beneficieze, în cel mai avantajos mod, de oportunităţile educaţionale alese, cu respectarea reglementărilor in vigoare.

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică cuprinde 5 departamente:

  • Tehnologia construcțiilor de mașini
  • Roboți și sisteme de producție
  • Ingineria calității și tehnologii industriale
  • Rezistența materialelor
  • Teoria mecanismelor și a roboților

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Splaiul Independentei 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp CD 003

Contact

Tel Secretariat: + 40 21-402 93 02

E-mail

[email protected]

[email protected]


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg