Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor


Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor asigură pregătire de ingineri prin cursuri de licență, programe de master și doctorat în domeniul ingineriei: materialele metalice, carbonice, ceramice și compozite și conferă titlurile academice de inginer și doctor în științe tehnice.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond, cât și în formă, a facultății de Metalurgie în cea de Știința și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitară studiul și proiectarea materialelor avansate, ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

În cadrul departamentelor de specialitate aparținând Facultății de Știința și Ingineria Materialelor se derulează anual, preponderent prin centrele CEMS, ECOMET și BIOMAT, un important număr de contracte de cercetare științifică cu C.N.C.S.U., Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului precum și cu alți beneficiari (institute de cercetare, societăți comerciale, agenți economici).

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului cuprinde 3 departamente:

Informații facultate

Adresă

Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp JA 104-106

Contact

Tel. +4021 402 9624

Fax. +4021 318 1017

Email

[email protected]


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg