Facultatea de Științe Aplicate

Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Aplicate a fost infiinţată in anul 2005, la propunerea Departamentului de Matematică şi a Departamentului de Fizică.

Facultatea pregãteşte ingineri în specializãrile: Matematicã şi Informaticã Aplicatã în Inginerie şi Inginerie Fizicã (Ciclul I – Licenţa), prin cursuri de zi, 4 ani, 240 credite europene transferabile. Se oferã şi programe de: Masterat (Ciclul II) în: Sisteme Dinamice, Geometrie şi Optimizãri; Modele de Decizie, Risc şi Prognozã; Tehnologii Optice; Fotonicã; Fizicã Tehnicã; Fizica Materialelor şi de Doctorat (Ciclul III) în Ştiinţe Exacte – Matematicã, Fizicã; în Ştiinţe Inginereşti: Optoelectronicã, Fizicã Tehnicã.

Facultatea gestioneazã urmãtoarele reviste internaţionale: “Scientific Bulletin of UPB - Seria A” , “Balkan Journal of Geometry and Its Applications” , “Applied Sciences” şi “Differential Geometry & Dynamical Systems”. Studenţii Facultãţii beneficiazã de un climat competitiv (concursuri profesionale) şi creator (cercuri ştiinţifice şi manageriale), de acces gratuit la baza materialã a UPB: reţeaua INTERNET, biblioteci, cãmine, cantine, baze sportive, de burse naţionale şi internaţionale de studiu şi de mobilitate, inclusiv prin Acorduri SOCRATES (finanţate de E.U.) cu: ECOLE POLYTECHNIQUE din Paris şi I.N.P. din Grenoble (dublate de acorduri de DOUBLE DIPLOME); - POLITEHNICI din: Stockholm, Milano, Torino, Helsinki, Tampere, Mikkeli, Lisabona, Darmstadt; cu UNIVERSITÃŢI din: Heidelberg, Berlin, Copenhaga (“Niels BOHR” Institute), Uppsala, Barcelona, Madrid, Lisabona, Roma, Genova, Torino, Brescia, Gand, Paris VI, Lyon 1, Grenoble 1, Versailles, Siegen, Compiegne, Messina, Thessaloniki, Munchen."

Facultatea de Științe Aplicate cuprinde 4 departamente:

  • Departamentul de Metode și Modele Matematice
  • Departamentul de Matematici Aplicate
  • Departamentul de Matematică-Informatica
  • Departamentul de Fizică

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp BN 105

Contact

Tel: +4021-402 96 30

Fax: +4021-402 96 22

E-mail

-


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg