Facultatea de Inginerie Hunedoara

Timisoara

Facultatea de Inginerie Hunedoara, prin structura şi calitatea programelor de formare, răspunde unei nevoi reale ale pieţei muncii şi comunităţii, pregătind specialişti în domeniile: Ingineria materialelor, Inginerie electrică, Ingineria autovehiculelor, Ştiinţe aplicate, Inginerie şi management, care acoperă o paletă largă de servicii din domeniul industrial, educaţional, administrativ.

Facultatea de Inginerie Hunedoara este orientată către învăţământul de excelenţă, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare la nivelul celor mai prestigioase facultăţi de profil din ţară şi străinătate, conturându-şi misiunea pe trei planuri:

  • dezvoltarea programelor de formare profesională iniţială şi permanentă, la nivel
  • universitar şi postuniversitar, în domenii inginereşti, interdisciplinare şi complementare;
  • dezvoltarea unor programe de cercetare-dezvoltare-inovare prin antrenarea echipelor de
  • cercetare şi a resurselor tehnologice existente la nivelul facultăţii şi prin valorificarea
  • parteneriatelor cu centre de cercetare şi instituţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  • transfer de ştiinţă şi tehnologie respectiv implicare în rezolvarea nevoilor comunităţii prin
  • intermediul unor structuri şi resurse logistice ale facultăţii.

Departamente:

  • INGINERIE ŞI MANAGEMENT
  • INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Strada Revoluției 5, Hunedoara 331128

Contact

telefon: 0254 207502; 0254 207500

fax: 0254 207501

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Inginerie Hunedoara

http://www.fih.upt.ro/


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg