Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaîiul European al Cercetării (ERA).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are o îndelungată tradiţie în cooperarea internaţională, atât pe plan didactic cat şi ştiinţific. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, Erasmus Mudus, CEEPUS, COST, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi ai universităţii noastre să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară în laboratoare de top din Europa. Deschiderea spre internaţionalizare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Facultăți (5)

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
0

Tel/Fax: 0264596384

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Mănăştur 3-5

Facultatea de Horticultură
0

Tel/Fax: 0264596384

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Mănăştur 3-5

Facultatea de Agricultură
0

Tel/Fax: 0264596384

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Mănăştur 3-5

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
0

Tel/Fax: 0264596384

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Mănăştur 3-5

Facultatea de Medicină Veterinară
0

Tel/Fax: 0264596384

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Mănăştur 3-5

Informații

Adresă

Calea Mănăştur 3-5


Site

E-mail

Contact

0264596384


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg