Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Facultăți (10)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
0

Tel/Fax: 0230216147

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Inginerie Alimentară
0

Tel/Fax: 0230216147

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
0

Tel/Fax: 0230524801

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
0

Tel/Fax: 0230216147

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Istorie şi Geografie
0

Tel/Fax: 0230216147

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Silvicultură
0

Tel/Fax: 0230216147

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Științe ale Educației
0

Tel/Fax: 0230216147

E-mail: -

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
0

Tel/Fax: 0230216147

E-mail: [email protected]

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
0

Tel/Fax: 0330101130

E-mail: -

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Facultatea de Drept și Științe Administrative
0

Tel/Fax: 0330101130

E-mail: -

Adresă: Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Informații

Adresă

Strada Universității, Nr. 13, Suceava


Site

E-mail

Contact

0230216147


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg