Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Suceava

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management pregătește studenții pentru a deveni personal tehnic în domeniul ingineriei mecanice în proiectarea, executția și exploatarea instalațiilor, tehnologii și echipamente mecanice necesare în industria lemnului; în domeniul mecatronicii și robotică - cunoștințe privind proiectarea și execuția sistemelor și a produselor mecatronice, dezvoltarea de proiecte prototip, achiziție, întreținere, reparații, adaptarea know-how în domeniile: dispozitive de înregistrare a informațiilor și de redare, dispozitivele legate de birotică, echipamente biomechatronic și medicale, dispozitive de cercetare, autovehicule mecatronice, dispozitive optice și ultraacoustic, sisteme de automatizare și control, robotică.

Programe licență

  • Inginerie economică în domeniul mecanic
  • Mecatronică
  • Tehnologia construcţiilor de maşini

Programe master

  • Expertiză tehnică, evaluare economică și management
  • Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă
  • Mecatronică aplicată

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Contact

0230216147

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

http://www.fim.usv.ro/


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg