Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Cluj Napoca

Facultatea de Automatică și Calculatoare a fost înființată în 1990, când fosta Facultate de Electrotehnică s-a divizat în trei facultăți: Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electrotehnică și Facultatea de Electronică și Telecomunicații.

Începând cu anul 1990, Facultatea de Automatică și Calculatoare a fost autorizată să funcționeze cu specializările "Automatică și informatică industrială" și "Calculatoare". Începând cu anul 1995 la acestea s-au adăugat specializarile "Automatică și informatică industrială" (în limba engleză), "Calculatoare" (în limba engleză), "Tehnică de calcul" (colegiu), autorizate provizoriu conform HG 568/1995, publicată în Monitorul Oficial din 16.08.1995 și acreditate definitiv conform HG 442/1998, publicată în Monitorul Oficial din 10.08.1998.

Începând cu anul 2005, odată cu restructurarea modului de organizare a învățământului superior, în conformitate cu Convenția de la Bologna, activitatea de învățământ și cercetare se desfășoară în domeniile de studii "Calculatoare și Tehnologia Informației" și "Ingineria Sistemelor" pe trei nivele: studii de licență, studii de masterat și studii doctorale.

Departamente:

Departamentul de Calculatoare

Date de contact: +40-(0)264-202389, [email protected]

Departamentul de Automatică

Date de contact: +40-(0)264-202367, [email protected]

Departamentul de Matematică

Date de contact: +40-(0)264-401539, +40-(0)264-401261, [email protected]

Informații facultate

Adresă

Strada George Barițiu 26-28, Cluj-Napoca 400027

Contact

0264401218

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

https://ac.utcluj.ro/


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg