Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

Cluj Napoca

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvoltă propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990.

În prezent, oferta educațională de care se bucură peste 1600 de studenți, cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei carierei profesionale de succes.Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale” (licență şi master), “Inginerie şi management” (licență), precum şi “Inginerie electronică şi telecomunicații” (doctorat).

Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză).

Misiunea facultății este aceea de a contribui prin cercetare avansată la dezvoltarea cunoașterii în domeniile electronicii, telecomunicațiilor și tehnologiei informației și totodată de a pregăti specialiști capabili să dezvolte, proiecteze, implementeze și exploateze sisteme electronice și de comunicații, cu aplicații în cele mai diverse domenii ale industriei și vieții cotidiene.

Principalele obiective:

  • Creșterea calității programelor de studii și îmbunătățirea performanțelor profesionale ale studenților și absolvenților;
  • Dezvoltarea performanței în cercetarea științifică

Departamente:

  • Departamentul Bazele Electronicii
  • Departamentul Comunicații
  • Departamentul Electronică Aplicată

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Strada George Barițiu 26-28, Cluj-Napoca 400027

Contact

0264-401223

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

https://etti.utcluj.ro/


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg