Facultatea de Inginerie Electrică

Cluj Napoca

Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică din Cluj-Napoca:

Realizarea la un înalt nivel de calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în domeniile Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Ştiinţe Inginereşti Aplicate, Inginerie şi Management, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres a societăţii româneşti.

Obiectivele Facultăţii de Inginerie Electrică:

  • Orientarea spre calitate şi încurajarea performanţei în învăţământ şi cercetare
  • Compatibilizarea învăţământului şi cercetării cu orientările europene şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă
  • Promovarea cercetării ştiinţifice performante, orientarea ei spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene
  • Crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil cu studenţii şi personalul
  • Întărirea dimensiunii antreprenoriale a facultăţii
  • Promovarea competenţelor distinctive ale facultăţii în comunitatea regională, naţională şi internaţională
  • Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale

Departamente:

  • Electrotehnică şi Măsurări
  • Electroenergetică şi Management
  • Maşini şi Acţionări Electrice

Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg

0 (0 review-uri)
Oportunități angajare 0
Cursuri/Laboratoare/Seminarii 0
Facilități 0
Localizare 0
Suport 0
Dificultate 0

Informații facultate

Adresă

Strada George Barițiu 26, Cluj-Napoca

Contact

0264 401229

E-mail

[email protected]

Site

Facultatea de Inginerie Electrică

https://ie.utcluj.ro/


Caută coleg de apartament

Postează un anunț
Caută coleg